لبخند اختصاصی شما | طراحی لبخند توسط بروزترین نرم افزار ارائه شده شرکت اسپانیایی Nemotec

مجموعه گنجینه طب پارس یکی از پیش گامان ارائه نرم افزار های طراحی لبخند در ایران می باشد که تا به حال توانسته است خدمات خود را به سرتاسر ایران ارائه نماید.
استفاده از تکنولوژی در طراحی لبخند می تواند مانع از بروز خطاهای انسانی در بروز نارضایتی های بیماران شود و این امر کیفیت پزشکی را در ایران به مراتب بالا برده است.

مجله گنجینه پارس طب