اخبار

کلاب دندانپزشکی دندان و صورت

گروه بازرگانی آموزشی گنجینه طب پارس،پس از برگزاری اولین کورس رسمی Digital smile design (DSD)ایران در سال ۹۶، افتخار دارد اعلام نماید کلاب دندانپزشکی صورت و دندان ایران را تاسیس نموده و اولین سمپوزیم رسمی آن، آبان ۹۸ در شهر زیبای استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

اعضای ثبت نام کننده در سمپوزیوم پایان دوره سرتیفیکیت مشترک از گروه آموزشی گنجینه طب پارس و بخش پروتز دانشگاه بن آلمان دریافت خواهند کرد.

عناوین اصلی و سخنرانان سمپوزیوم:

جناب آقای دکتر سینا نواب: متخصص پروتزهای دندانی

Advanced Esthetic dentistry through porcelain laminate veneers.
Lower teeth porcelain laminate veneers .
Management of complex cases by porcelain laminate veneers ( edge to edge , crowdings, .cross bite and … case)

Prof. Dr. med. dent. Walter Luckerath

Occlusion.

جناب آقای دکتر کیوان ساعتی: متخصص ترمیمی و زیبایی

Advanced methods and techniques in composite laminate.
Smile design by through micro anatomy
Conservative management of complex cases by composite laminate.
How to create high polished composite laminates.

جناب آقای دکتر اردوان اعتمادی: متخصص پریودنتولوژی

Laser or blade in pink Esthetic.
Lip repositioning and its effect in smile design .
How to minimize esthetic failure in implants.

جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیرنیا: متخصص جراحی دهان، فک و صورت

Principles in Micro and Macro Esthetics in Face for Smile Design.
Key points in Treatment of Gummy smile patients by extra oral approaches.

برگزار کننده سمپوزیوم: گروه بازرگانی آموزشی گنجینه طب پارس

نوشته های مشابه