فروشگاه

پیشگیری و درمان عوارض ناشی از جراحی دندان های نهفته

دسته بندی
دوره های آنلاین
تعداد نفرات باقی
0 نفر
قیمت دوره

اتمام ظرفیت

توضیح مختصر

استاد: آقای دکتر علیرضا جهانگیرنیا

یکشنبه ۳ فروردین ۹۹ ساعت ۱۶:۱۷۳۰

اتمام ظرفیت

توضیحات تکمیلی

پیشگیری و درمان عوارض ناشی از جراحی دندان های نهفته

question