فروشگاه

وبینار معرفی ونیر کامپوزیت (تکنیک خاص)

دسته بندی
دوره های آنلاین
تعداد نفرات باقی
0 نفر
قیمت دوره

اتمام ظرفیت

توضیح مختصر

استاد: دکتر محسن رضایی

زمان: شنبه ۳۰ فروردین۹۹ ساعت ۲۱

اتمام ظرفیت

توضیحات تکمیلی

روش اسان و کاربردی

سیل خوب

کنترل رنگ خوب

حداقل زمان فینیشنگ و پالیشینگ

بدون اورهنگ

کاربر پسند