فروشگاه

وبینار کامپوزیت ونییر به روشی خاص

دسته بندی
دوره های آنلاین
تعداد نفرات باقی
0 نفر
قیمت دوره

اتمام ظرفیت

توضیح مختصر

استاد: دکتر محسن رضایی

پنجشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۱۹

اتمام ظرفیت

توضیحات تکمیلی

کامپوزیت ونییر به روشی خاص

question