فروشگاه

چهارمین دوره جامع دندانپزشکی کودکان| زمستان ۹۸ شیراز

↓ 8%
دسته بندی
دندانپزشکی کودکان
تعداد نفرات باقی
0 نفر
قیمت دوره

اتمام ظرفیت

توضیح مختصر

استاد : دکتر متین عابد حقیقی

ظرفیت دوره : ۲۰نفر

محل برگزاری : شیراز

اتمام ظرفیت

توضیحات تکمیلی

تراش و ترمیم دندان شیری

کنترل رفتاری کودکان

ترمیم دندان های شیری با ssc

بیحسی در کودکان

کاربرد بیهوشی عمومی در دندانپزشکی کودکان

پالپکتومی و پالپوتومی

تروما در دندانهای شیری و دائمی جوان

کاربرد و قالبگیری فضا نگهدار در کودکان

question