فروشگاه

وبينار اصول هموستاز و نحوه کنترل خونريزي در جراحي هاي دهان و دندان

دسته بندی
دوره های آموزشی
تعداد نفرات باقی
641 نفر
قیمت دوره

تومان

توضیح مختصر

استاد دکتر علیرضا جهانگیرنیا

اخرین وبینار استاد در سال ۱۳۹۹

جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۱۶

شرکت در دوره

توضیحات تکمیلی

وبينار اصول هموستاز و نحوه کنترل خونريزي در جراحي هاي دهان و دندان

question