مباحث دوره جامع پریو

- نقش شرایط مختلف پریودنتیوم بر نتایج درمان
- نگاهی کاربردی بر عوامل ایجاد کننده periodontitis & perimplantitis
- روشهای مختلف درمان بیماریهای پریودنتال ( انواع فلپ های پریودنتال و اصلاح فرم پریودنتیوم )
- جراحی افزایش طول تاج crown lenthening
- جراحی پلاستیک ناحیه قدامی Esthetic Crown lenthening
- پیوند لثه ای آزاد و gingival augmantation در دندان و ایمپلنت
- کارگاه عملی فلپ و سوچور
- کارگاه عملی FGG
- کار عملی بر روی بیمار توسط فراگیر