WCLI انستیتو جهانی لیزر است که دوره های کلینیکی کاربردهای لیزر در دندانپزشکی را برگزار مینماید، این دوره ها در کل دنیا برگزار میشه و ایندیکیشن های منحصر به فرد این انستیتو در درمانهای دندانپزشکی باعث اقبال به آموزش های این مجموعه شده است.
شرکت نیشام آریانا با سابقه 7 سال برگزاری دوره های متعدد لیزر در دندانپزشکی و نماینده دانشگاه آخن آلمان تا کنون موفق به تعلیم بیش از 300 دندانپزشک آموزش دیده در ایران شده و اکنون نماینده  انستیتو جهانی لیزر و برگزار کننده این دوره ها در ایران می باشد. این دوره توسط اساتید فارغ التحصیل از دانشگاه آخن آلمان که همگی مورد تایید انستیتو جهانی لیزر میباشند و سالها در زمینه لیزر فعالیت دارند برگزار میشود، این دوره شامل مباحث آکادمیک لیزر بافت نرم و همچنین مباحث عملی کار بر روی نمونه و کار بر روی بیمار می باشد.
در طول این دوره با کلیه کاربردهای لیزر دیود در داندانپزشکی آشنا میشوید و به سبب کار عملی بر روی نمونه و بیمار توانایی استفاده در مطب رو پیدا میکنید. دستگاه دیود دستگاه لیزر بافت نرم میباشد که از مزیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- این دستگاه برای جراحی بافت نرم مورد استفاده قرار میگیرد
- استریل بودن لیزر: لیزرها در آن واحد استریل هستند و برای حذف بافت گرانوله و استریل کردن پاکت و کانال استفاده میشوند
- خاصیت انعقاد خون: که در خیلی از موارد نیاز به بخیه را حذف میکنند
- خواص کم توانی لیزر: لیزر دیود خاصیت کاهش درد، کاهش التهاب، افزایش سرعت هیلینگ، تحریک سلولها برای بازیابی سریعتر را دارند که امروزه بسیار در علم پزشکی و دندانپزشکی استفاده میشود
• What is Laser?
– Introduction, laser basics, safety,  History and basic concepts
• Common treatment procedures and settings
– Aphthous ulcers
– Herpetic lesions
– Desensitization
– Laser assisted perio therapy
– Laser assisted Endo therapy
– Surgery