مباحث دوره ترمیمی و زیبایی

  • روز اول ترميم كمپلكس امالگام دندانهاي اندو شده،انواع پست
  • روز دوم ترميم خلفي كامپوزيت،انواع كامپوزيت، باندينگ،بيس ولاينر،انواع نوار ماتريس
  • روز سوم بليچينگ اينترنال (home & office )
  • روز چهارم ترميم قدامي،بستن دياستم و ونير
  • روز پنجم طرح لبخند،روكشهاي فول سراميك،انواع سمان
  • روز ششم لمينيت سراميك،تراش و سمان كردن