پروتزهای دندانی

مباحث پروتز ثابت از پرطرفدارترین شاخه های دندانپزشکی است که با توجه به رابطه ی مستقیم آن با زیبایی و راحتی جویدن و تکلم بیمار پس از انجام یک دوره درمان کامل ،دندانپزشکان پیوسته در صدد فراگیری شیوه های نوین درمان میباشند. در این دوره سعی بر آن است تا در سایه ی بهره گیری از اساتید مجرب دستیابی به علوم نوین و کاربر تجهیزات ومواد بروز این رشته طی جلسات تئدوری و عملی جهت فراگیران عزیز محقق گردد.

افزودن آدرس

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
question