اساتید و دندانپزشکان محترمی که گنجینه طب پارس GTP را در امر آموزش یاری مینمایند:

 

آقای دکتر مسعود اجلالی متخصص پروتزهای دندانی

آقای دکتر کاوه سیدان متخصص پروتزهای دندانی

آقای دکتر سعید نعمتی انارکی متخصص دندانپزشکی زیبایی

آقای دکتر مسعود صانعی متخصص دندانپزشکی زیبایی

آقای دکتر روزبه صدری منش متخصص پروتزهای دندانی


آقای دکتر امیر عزمی دندانپزشک متخصص لیزر

آقای دکتر علیرضا میرزایی دندانپزشک متخصص لیزر

آقای دکتر امین دین پرور دندانپزشک ایمپلنتولوژیست، دارای مدرک فلوشیپ و مسترشیپ ICOI
آقای دکتر حسن شایسته متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

آقای دکتر مهدی جوان متخصص پروتزهای دندانی

آقای دکتر علی داودی Phd بایومتریال