ایمپلنت مقدماتی

مباحث آموزش

تاریخچه و فلسفه ایمپلنت‌های دندانی، Osseointegeration بایولوژی ـ ترمینولوژی، شناخت اجزا و قطعات مربوط به جراحی ایمپلنت

کارگاه قطعات و تجهیزات ایمپلنت

ارزیابی پزشکی بیماران، ارزیابی داخل دهانی و درمان‌های لازم جهت آماده شدن بیمار ارزیابی بیمار از جهات مختلف، ملاحظات آناتومیک و اصول کلی انتخاب بیمار

انواع روش‌های تصویربرداری رایج در ایمپلنت P.A, OPG, Tomography and CT Scan

کارگاه آموزشی رادیولوژی، شناخت و طرز خواندن CT

انواع فلپ و سوچر، اصول کلی جراحی، ملاحظات خاص جراحی در نواحی مختلف بررسی بیماری‌های مرتبط با جراحی و دارو درمانی و تدابیر پزشکی در ایمپلنت

کارگاه فلپ و سوچر

پروتز – مقدمات پروتزهای متکی بر ایمپلنت ( طرح درمان

Surgical template

روشهای کنترل نیروهای وارد بر استخوان کرستال

مهندسی بافت نرم، GBR and GTR سینوس لیفت

کارگاه سینوس لیفت

رفع اشکال جراحی و پروتز، امتحان میان ترم (تشریحی و تستی)

قالبگیری

Indexing و ملاحظات مربوط به نسج نرم

پروتزهای سمان‌شونده و پیچ‌شونده

Esthetic zone و بیومکانیک

اکلوژن و اسپلینت

اوردنچر