شرکت گنجینه طب پارس از اردیبهشت 94 همکاری خود را با دانشگاه بن آلمان جهت دوره های تکمیلی فلوشیپ/مسترشیپ رشته های زیبایی و ایمپلنت آغاز نموده، و تا کنون 2دوره زیبایی برگزار گردیده است و در حال ثبت نام دوره سوم زیبایی و اول ایمپلنت میباشد.

دریافت فایل کاتالوگ و مباحث دوره های فلوشیپ/مسترشیپ