افزایش سطح آگاهی و شناخت جامعه از خدمات دندانپزشکی باعث شده است تا این علم نیاز فراوان به بهره گیری از عوامل و تکنولوژی هایی را داشته باشد که دقت و اطمینان انجام فعالیت های درمانی را به حداکثر برساند، از این رو چندیست که تکنولوژی های دیجیتال جایگاه خاصی را در مراکز دندانپزشکی یافته اند و دندانپزشکان میتوانند با بهره گیری از این علوم فعالیت های متعددی نظیر ارائه ی ماکاپ های دقیق پیش از انجام درمان های زیبایی و تحویل رستوریشن نهایی مطابق با ماکاپ اولیه، ارائه خدمات جراحی ایمپلنت وساخت راهنمای جراحی و  تحویل رستوریشن در یک جلسه، تجسم مراحل درمانی ارتودنسی پیش از درمان و ساخت الاینر و ارائه کست جهت ایندایرکت باندینگ براکت ها و غیره را عملی میسازند.

نوشته ای با تنظیمات گرید کنونی شما یافت نشد You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.