اساتید

یکی از افتخارات مجموعه گنجینه طب پارس، دانش علمی اساتید آن است. مفتخریم که در مدت فعالیت مجموعه حضور اساتید برجسته در رشته های خود را داشته باشیم به اینگونه که هر نفر از آن ها در رشته خود سرآمد هستند.

[awsmteam id="1693"]
question